Základní seminář – ZDRAVÍ KONÍ

Pro milovníky koní, kteří se chtějí více dozvědět o starostlivosti o své koně.  Cílem této jedinečné akce je vzdělávat majitelé koní nebo milovníky koní v péči o koně v rodinném prostředí našeho ranče. Účastníci semináře budou moct sdílet své zkušenosti a rady mezi sebou. 

Datum:

25.5.—26.5.2024

Cena:

120 eur/osoba (ubytování a strava)
90 eur/ osoba ( bez ubytování)

Pozvání přijali:

MVDr. Marek Ábel MRCVS

Téma: Ošetření ran v nouzových podmínkách.

Mvdr. Marek Ábel je expertem zvířecí chirurgie. Ve svém životě profesionálně pomáhá zvířatům od roku 2001. Svoji odbornost stále vylepšuje a učí se každý den něco nové. Absolvoval vysoce odborné a specializované kurzy na Slovensku, v Rakousku, Anglii, Švýcarsku, Francii, Singapure, Qatare, Dubaji a Indii. 

EEBW Ivana Maxoňová

Téma: Fyzioterapie koní

EEBW Ivana Maxoňová vlastní certifikáty:
Certifikát NEUROMYOFASCIÁLNA TECHNIKA PRE KONE
Certikfikát KINESIOTAPINGU
Certikfikát BODY WORK

Přednáška bude obsahovat:

 • Základní anatomie a jako my ovlivňujeme koně.
 • Fyzioterapie jako prevence zranění.
 • Běžné problémy u koní a jejich řešení.
 • Případové studie.
 • Důležitost spolupráce s veterinářem a jinými odborníky.
 • Praktická ukázka na ranči.

Bc. Stanislav Zaťko

Téma. Laminitida u koní a rizikové faktory jejího vzniku

Absolvent hipológie na Slovenské pľnohospodárské univerzitě v Nitre. Na fakultě agrobiológie a potravinových zdrojů pokračuje i dále, ve kterém se věnuje primárně manažmentu chovu koní. Současně studuje na akreditované podkovářské škole, která funguje pod asociací EFFA.

Obsah přednášky:

 • Definice laminitidy.
 • Anatómie kritických zón.
 • Etiologie a jednotlivé skupiny rizikových faktorů.
 • Diagnostika a léčba.
 • Patológie před diagnostikou a profilaxie. 

Individuální konzultace:

MVDr. Romana Babáková

Speciální směsi Habibi jsou postavené na celostním pohledu na zdraví a zahrnují jak základní doplnění potřebných vitamínů a minerálů v přirozených formách, tak i cílené zaměření na podporu organizmu při různých zdravotních potížích. Tyto směsi jsou pečlivě sestaveny na základě přirozených potřeb koní a také psů a koček a jsou vyrobeny z kvalitních produktů, zejména ze špičkových technologií vyvinutých mezinárodní nutrigenomickou společností Alltech.

Více na: habibiprokone.cz

Možnost zakoupení výrobků přímo přímo na místě.

Dále bude pro účastníky připraven bazar koňských potřeb, kdy i účastníci mohou tento bazar využít pro prodej jejich potřeb pro koně!!!!!!!!!!!!!!

Přejít nahoru